Provoz od 30.11.2020

Školní družina bude v provozu od 6,30 hodin tak, že žáci budou ve svých třídách pod dohledem vychovatelek (žáci z jednotlivých tříd se nemohou slučovat ani jinak prolínat). Je tedy vhodné, aby si děti donesly knihu, časopis… Žáci, kteří mají třídu ve staré části budovy, budou zvonit na I. třídu. Žáci, kteří mají třídu v nové části budovy, budou zvonit na II. třídu.

Z personálních důvodů bude odpolední družina pro 1. a 2. ročník do 16 hodin, pro 3. ročník do 15 hodin, 4. ročník bohužel chodit do družiny zatím nebude. Po celou dobu provozu družiny musí mít děti nasazeny roušky.