Provoz ve šk. roce 2019/2020

KONTAKT (tel. číslo uložit do mobilu!!!): mob. Školní družina: 777 596 055

Oddělení I.: 1., 4., 5. tř. Bc. Petra Štefková, mob.: 604 107 656 -  (od 11,00 – 15,00 hod.)

Oddělení II.: 2., 3. tř. Magdaléna Klašková, mob.: 728 818 570  -  (od 12,15 – 16,00 hod.)

od 15 hod. se děti spojují do oddělení k p. vychovatelce Magdě.

mail: druzina.kobylnice@seznam.cz

www.druzina.kobylnice.cz

PROVOZ a ODCHODY DĚTÍ:

Odpolední školní družina začíná v 12,20, kdy děti chodící do družiny budou přivedeny vychovatelkám a budou postupně odcházet na oběd – čas oběda viz deníček do ŠD, který vyrobíme v prvním týdnu školy. Všechny děti z družiny budou cca ve 13 hod. naobědvány. 13,50 – 15,00 probíhá program mimo budovu školy, v 15,00 se oddělení družiny spojují – aktivity v budově školy nebo na školní zahradě, 16,00 konec provozu školní družiny. V době programu mimo budovu školy nemohou děti samy odcházet z družiny domů. Děti, které nejdou některý den do ŠD, odchází na oběd v 12,20 hod.

Odchody dětí mimo údaje zapsané v zápisním lístku je nutné psát do deníčku – deníček si s dětmi vyrobíme v prvním týdnu školy – list se zprávou si musíme vytrhnout, děkujeme. (Pokud si dítě vyzvedáváte v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, tak není nutné psát zprávu do deníčku. V deníčku musí být zapsané hlavně samostatné odchody dětí, pokud tyto odchody nejsou již uvedeny v zápisním lístku.) Dítě nebude puštěno ze ŠD po telefonickém hovoru, mailu či SMS zprávě.

Informace ze školní družiny Vám budeme posílat mailem, či psát na webové stránky družiny. Některé budou informativní, ale u některých akcí bude potřeba na webu vyplnit dotazník. Kdo nemá možnost vyplnit dotazník na webu, tak odpověď na dotazník napíše do deníčku či mailem. O každé přidané informaci na webových stránkách budete informováni mailem.

Varianty možných plateb školného:

  • 600 Kč/září-prosinec
  • 450 Kč/leden-březen a 450Kč /duben-červen, nebo 900Kč /leden-červen,
  • 1500 Kč na celý školní rok
  • platba vždy do 20. dne „daného měsíce
  • Číslo účtu a VS Vám zašleme v tabulce mailem a dítě je dostane ještě nalepeno do deníčku.

Děláte doma úklid?

Na naše výtvarné tvoření sbíráme všemožný odpadový materiál, např. krabice od bot, plastové průhledné vršky od jogurtů, magnetky, staré CD, barevné knoflíky, šperky, korálky, barevné látky nebo cokoliv by vás napadlo, tak doneste a my si materiál roztřídíme J, děkujeme.

Oblečení v ŠD: na pobyt venku doporučujeme oděv na převlečení. V zimním období je lepší mít starší oteplené kalhoty, které mohou zůstat po dobu zimního období ve škole.

V letošním školním roce se zapojíme do školního projektu „Rytířské ctnosti“.