Provoz od 18.11.2020

Provoz školní družiny pro prvňáčky a druháky: ranní 6,30 - 7,30, odpolední: po skončení vyučování do 16,00.

Děti budou rozděleny dle tříd v ranní i odpolední školní družině. Prvňáčci budou i na ranní družinu chodit rovnou do své třídy, kde budeme trávit i odpoledne. Druháci budou na ranní i odpolední družinu v "dolní družině". Po celou dobu provozu družiny musí mít děti nasazeny roušky. Při pobytu venku také, ale pokud budou mít mezi s sebou rozestup dva metry, tak si mohou roušku sundat.