Informace září

Na web byly dány informace k exkurzi a podzimním prázdninám, viz: 

https://druzina.kobylnice.cz/aeroklub-a-podzimni-prazdniny

dále je do 20.9.2022 třeba zaplatit školné za družinu, bližší informace mají děti v deníčku, který si vyrobily a donesly domů. Děkujeme.