HÁDANKY - DUBEN

1ANI JEDEN VLÁSEK NEMÁ, HŘEBEN VŠAK NIKDY NEODLOŽÍ.

                                                                                KOHOUT

2. DIVNÉ ZVÍŘE VIDÍM V DÍŘE: U HLAVY MÁ RŮŽKY, V RUKOU NŮŽKY, HLADKÝ MÁ KABÁTEK A CHODÍ NAZPÁTEK.

                                RAK

3. TĚLO NEMÁM A SRDCE MI PŘECE BIJE. CO JE TO?

                                                                  ZVON