1. září 2020

1. září 2020 začínáme v 6,30 ranní družinou. Dále budeme pokračovat po slavnostním zahájení nového školního roku a skončíme v 16 hod. Dítě, které bude odcházet samo domů, musí mít zprávu, v kolik hodin odchází. Přejeme klidný začátek školního roku 2020/2021, vychovatelky Petra a Magda