Akce

Vynášení MORENY a Kraslicový týden v ŠD

23. 3. 2015 Vás zveme na tradiční vynášení MORENY.  Sraz je ve 13 hod. před školou, projdeme trasu od školy do parku, kolem potoka k hospodářskému mostu a zpět na školní zahradu, kde MORENU upálíme.

V týdnu od 24. 3. 2015 proběhne v ŠD Kraslicový týden. Děti si přinesou minimálně jedno vyfouknuté vejce, které si nazdobí.                               

"I KORUNA MŮŽE POMOCI"

Od pondělí 16. 3. 2015 začne týden s motem "I koruna může pomoci" - znovuzapojení se do projektu Skutečný dárek. Budeme se dětem snažit vysvětlit a ukázat, že i třeba 5Kč od nich může v součtu pomoci někomu potřebnému.

Maškarní v ŠD

V úterý 17. 2. 2015 uspořádáme v družině Maškarní. Program bude pro děti do 15hod., po té následuje provoz družiny do 16hod. V maskách navštívíme v rámci masopustního průvodu děti v mateřské škole i pracovníky obecního úřadu.

"KLAS čte dětem"

Od pondělí 19.1.2015 se rozbíhá již druhý ročník projektu "KLAS čte dětem". V pondělí či pátek vždy od 13 hod. bude za námi do družiny přicházet členka KLASu (Klubu aktivních seniorů) a dětem, které budou mít o čtení zájem, bude předčítat a vyprávět si s nimi. V minulém roce měla akce velký úspěch. Děti se na čtení a vyprávění moc těšily. Účast na projektu je dobrovolná, děti se akce zúčastní, nebo zůstávají v družině.

Tříkrálové nadělování

K + M + B  2015

V letošním školním roce proběhne v naší družině Tříkrálové nadělování. Pokud vše půjde dle plánu, tak nás v úterý 6.1.2015 navštíví tři králové a možná donesou dětem dárky do družiny. Po nadělování půjdeme na prohlídku betlému. Tímto děkujeme paní Zdeňce Sedláčkové za nabídku prohlídky jejich betlému. Akce začne cca ve 13hod. a skončí do 15hod., družina pokračuje provozem do 16hod.

Stránky