Vystoupení ke Dni matek

 

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice

Vás srdečně zvou na vystoupení dětí u příležitosti Dne matek

15. 5. 2015 v 16, 30 hod na Výletišti

V případě nepříznivého počasí se akce koná v Sokolovně.

Vystoupí žáci ze základní a mateřské školy, děti z hudebního

a tanečního kroužku. Součástí bude MINIJARMARK ,

který připravila naše školní družina.