Vánoční dílničky

 

 

Školní družina zve děti na tradiční

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY V ŠD.

Dílničky proběhnou od 15. 12. 2015, v době odpolední družiny.

     Program dílniček:

           Hvězda – 20 Kč                         

  • Vánoční svícínek – 20 Kč

Na dílničky je nutné se přihlásit do 9. 12. 2015

a to na webových stránkách družiny:

www.druzina.kobylnice.cz – akce – vánoční dílničky.

Platba proběhne v den konání dílničky.