Tříkrálové nadělování

K + M + B  2015

V letošním školním roce proběhne v naší družině Tříkrálové nadělování. Pokud vše půjde dle plánu, tak nás v úterý 6.1.2015 navštíví tři králové a možná donesou dětem dárky do družiny. Po nadělování půjdeme na prohlídku betlému. Tímto děkujeme paní Zdeňce Sedláčkové za nabídku prohlídky jejich betlému. Akce začne cca ve 13hod. a skončí do 15hod., družina pokračuje provozem do 16hod.