Maškarní v ŠD

V úterý 17. 2. 2015 uspořádáme v družině Maškarní. Program bude pro děti do 15hod., po té následuje provoz družiny do 16hod. V maskách navštívíme v rámci masopustního průvodu děti v mateřské škole i pracovníky obecního úřadu. Děti mohou, ale nemusí, mít masky inspirované školním projektem Cesta kolem světa. Čekají nás soutěže, tanec a navštívíme děti v MŠ s malým vystoupením.