Zápisní lístek na škol.r. 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace

Na Budínku 80, Kobylnice 664541

Tel. 544244827            zs.kobylnice@atlas.cz             www.zskobylnice.euweb.cz

 

 

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní rok: 2016/2017

 

Jméno žáka: ………………………………………………… ročník ve šk. roce 2016/2017……....

Datum narození, zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………………..

Rodné číslo: .....................................................

Bydliště: ……………………………………….……………..…………….………………………...

Upozornění na zdravotní problémy dítěte: …………………….……………………………………………..........................................................

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………..………………………………………….

Jméno a příjmení otce : …………………………….…..…………………………………………….

  telefon ………………………………….

Jméno a příjmení matky: …………………………………………………………………………..…

   telefon………………………………….

Mail: …………………………………………………………………………

Počet dětí v rodině: …………………z toho nezaopatřených: …………………………………

 

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (poslední úpravy zákonem č. 64/2014 Sb. s účinností dnem 1. 5. 2014.), zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve znění poslední úpravy zákonem č. 181/2014 Sb., s účinností dnem 1. 1. 2015.

 

                Záznamy o odchodech dítěte ze školní družiny (možné vyplnit až v září)

 

   D e n   

Hodina odchodu

Změna   

od

………..

Změna

od ……….. 

 Změna

od ………        

Poznámka, zda dítě bude odcházet z družiny samo nebo v doprovodu (na druhé straně zápisního lístku vyplnit zmocněné osoby k vyzvedávání dítěte)

Pondělí

 

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

 

 

 

 

Středa

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

 

 

 

 

Pátek

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění rodičům:

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů.

 

Zmocněné osoby k vyzvedávání dítěte:

 

jméno a příjmení zmocněné osoby                                     bydliště (celá adresa) zmocněné osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

Datum  1.9.2016                                                        ……………………………………………………….

                                                                                              podpis rodiče nebo zákonného zástupce