Výše školného v ŠD

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace

Na Budínku 80, Kobylnice 66451


č.j.  170a /11, ŠD, P

Dodatek  ke Směrnici o výši úplaty v ŠD

Na školní rok 2012/2013 stanovuji výši školného na měsíc 100 Kč.

Platnost dodatku od 1.9.2012.V Kobylnicích  21.6.2012

 

 

                                                     Mgr. Ilona Martišková

                                               ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice