Výše školného od šk. roku 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace

Na Budínku 80, Kobylnice 66451

..................................................................................................................

č.j. 104/16, ŠD, P

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek  ke Směrnici o výši úplaty v ŠD

 

 

Od školního roku 2016/2017 stanovuji výši školného na měsíc 150 Kč.

Platnost dodatku od 1. 9. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

V Kobylnicích  25.4.2016

 

                                                     Mgr. Ilona Martišková

                                               ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice